Pilots Aivis

Aktīvs RC Racing Club “Rīga” [links] interešu pulciņu nodarbību, treniņu un sacensību dalībnieks.
Patīk braukt pa skeitparkiem.